Κατηγορίες

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσεως Ιστοσελίδας

 

Η επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «INTELECTA» που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής και επί της οδού Λεωφόρου Φιλαδελφείας 330, Κόκκινος Μύλος Αχαρναί 13671 , με ΑΦΜ 068742269 της ΔΟΥ Αχαρνών και τηλέφωνο επικοινωνίας 2102407150 (εφεξής «INTELECTA») ανέπτυξε και διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με ηλεκτρονική διεύθυνση www.intelecta.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»)

 

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και των σελίδων που περιέχονται σε αυτή. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους αυτούς οφείλει να απέχει και να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Σε αντίθετη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη ρητή συγκατάθεση του. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η INTELECTA δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της, οι δε χρήστες/ επισκέπτες, οφείλουν σε κάθε επίσκεψή τους στην Ιστοσελίδα να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους χρήσης αυτής, και εφόσον κάνουν χρήση αυτής τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν την επίσκεψη ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας.

H INTELECTA καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Iστοσελίδανα είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Οτιδήποτε τυχόν προβάλλεται υπό μορφή διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών στους χρήστες /επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών /επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι προβάλλεται  στην Ιστοσελίδα σε σχέση με τα ανωτέρω και να ενεργήσουν, σχετικώς,  βασιζόμενοι αποκλειστικά στην ατομική τους βούληση, αποδεχόμενοι τον αποκλεισμό οιασδήποτε ευθύνης της INTELECTA.

Ο χρήστης / επισκέπτης της Ιστοσελίδας, υποχρεούται, να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία που αφορά στην ορθή χρήση,σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας  περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993), συμφώνα με τα χρηστά ήθη και συμφώνως προς τους παρόντες όρους χρήσης. Δεν θα πρέπει να προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην εν γένει λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και σε τρίτους, ούτε να προβαίνει σε πράξεις που παραβιάζουνε δικαιώματα πνευματικήςιδιοκτησίας της INTELECTA ή τρίτων..

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η INTELECTA, σε καμία περίπτωση, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις κάθε είδους, ούτε για τυχόν ζημία από χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που σχετίζεται με την λειτουργία ή μη ή και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα.

Η INTELECTA και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, για την άρτια λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς να εγγυώνται ότι η λειτουργία της ή οι λειτουργία των εξυπηρετητών (server) που βρίσκεται εγκατεστημένη η Ιστοσελίδα,  θα παρέχεται αδιάκοπα ή άνευ ελαττωμάτων και απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλα λογισμικά ή άλλα παρεμφερή στοιχεία, που εμποδίζουν την άρτια χρήση και λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός από δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε τρίτους, όλο το λοιπό περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν ιδιοκτησία της INTELECTA, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και παρέχονται μόνον για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συνεπώς απαγορεύεται η τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή αυτού ή η δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από την ιστοσελίδα και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες ή/και διαδικτυακούς τόπους

Η Ιστοσελίδα περιέχει παραπομπές μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων (hyperlinks) ή μέσω διαφημιστικών ετικετών (banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών τους δεν ελέγχεται από την INTELECTA και ως εκ τούτου δεν μπορεί και δεν ευθύνεται σχετικώς. Για κάθε είδους ζήτημα παρουσιασθεί κατά την  επίσκεψη/χρήση τους, ο εκάστοτε επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους κατά νόμο ιδιοκτήτες τους. Περαιτέρω αναφέρεται ρητά ότι, η INTELECTA σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων ή/και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά καθ’οιονδήποτε τρόπο.

Ενημερωτικά Δελτία

Τα Ενημερωτικά Δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μπορεί να λαμβάνει με την σχετική εγγραφή του στη λίστα παραληπτών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mailinglists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της την εκάστοτε κείμενη ισχύουσα ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και από τις διατάξει των Διεθνών Συμβάσεων. Η INTELECTA διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες αυτές και επιπλέον διατηρεί και το δικαίωμα διαγραφής του,κατά την απόλυτο διακριτική ευχέρειά της.

 

Η INTELECTA λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων που τυχόν επεξεργάζεται και δηλώνει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα, που τυχόν περιέρχονται στην Ιστοσελίδα της ή που της παρέχονται μέσω των χρηστών/επισκεπτών αυτής, δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα μεταβιβαστούν ή παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.