Εξειδικευμένες

VERSA CONTROL της SATEL

VERSA CONTROL της SATEL

Η εφαρμογή Versa Control επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο του Συστήματος Συναγερμού, βάσει του πίνακα ελέγχου Versa.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η INTELECTA σας προτείνει Συστήματα Ανίχνευσης Πλημμύρας (Leak-Flood Detector System) τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν και να δουλεύουν σε συνδυασμό με το Σύστημα Συναγερμού σας, εξασφαλίζοντας έτσι διπλή προσρασία στον χώρο σας.

Stay Tuned!

Subscribe to our weekly newsletter for news & promotions.

Support

Mon-Fri: 8:00 – 16:00

Services

Blog - News

Company

Image

INTELECTA is active in the field of electrical installations and security systems, always aiming to provide integrated and modern services tailored to the needs and expectations of each customer.

Our goal is to provide high quality electrical installation and security systems services in the shortest possible time.