Μεγάλα έργα

Ηλεκτρομηχανολογική / Ηλεκτρονική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης διαβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας

Ηλεκτρομηχανολογική / Ηλεκτρονική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης διαβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας

Πλήρης Ηλεκτρομηχανολογική / Ηλεκτρονική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης διαβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Stay Tuned!

Subscribe to our weekly newsletter for news & promotions.

Support

Mon-Fri: 8:00 – 16:00

Services

Blog - News

Company

Image

INTELECTA is active in the field of electrical installations and security systems, always aiming to provide integrated and modern services tailored to the needs and expectations of each customer.

Our goal is to provide high quality electrical installation and security systems services in the shortest possible time.