ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Όλα τα σύγχρονα Συστήματα Συναγερμού, όπως και κάθε άλλος τύπος μηχανήματος, για να συνεχίσουν να είναι λειτουργικά και αποτελεσματικά στο πέρασμα των χρόνων, απαιτούν έναν έλεγχο από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό ανά 2 έτη κατά προσέγγιση.

Το service αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει αρχικά τον έλεγχο και αν είναι αναγκαίο, την αντικατάσταση της μπαταρίας του συναγερμού που έχει εγκατασταθεί.Στη συνέχεια πρέπει να πραγματοποιείται ένας γενικότερος έλεγχος του συστήματος στο σύνολό του έτσι ώστε να

διαπιστωθεί αν όλες οι ζώνες λειτουργούν κανονικά ή όχι.

Επιπλέον, έλεγχος πραγματοποιείται και στις παγίδες του συστήματος καθώς και στην ποιότητα της σύνδεσης του συναγερμού με τον κεντρικό σταθμό με τον οποίο συνδέεται.Τέλος, έλεγχος γίνεται και στην μονάδα GSM (εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί).

Πολύ σημαντικός παράγοντας στην διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας ενός συστήματος συναγερμού είναι η χρήση μπαταριών καλής ποιότητας.Αυτό βοηθά στο να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά τόσο στην σειρήνα όσο και στην κεντρική πλακέτα του συστήματος.

Τα συστήματα συναγερμών που παρέχει η εταιρεία μας, αποτελούν έμπιστες λύσεις για τη σωστή διαφύλαξη της περιουσίας σας. Σκοπός μας είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, με σεβασμό στον πελάτη και κάλυψη περαιτέρω αναγκών που ενδεχομένως να προκύψουν μετά το πέρας της εγκατάστασης.

Η INTELECTA σας παρέχει συστήματα συναγερμών, που αποτελούν έμπιστες λύσεις για τη σωστή διαφύλαξη της περιουσίας σας. Σκοπός μας είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, με σεβασμό στον πελάτη και κάλυψη περαιτέρω αναγκών που ενδεχομένως να προκύψουν μετά το πέρας της εγκατάστασης.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις των συστημάτων συναγερμών, είναι κορυφαίας και σύγχρονης τεχνολογίας ακολουθώντας έτσι όλες τις εξελίξεις αλλά και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς και του κοινού. Επιπλέον, φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από εγκεκριμένους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητα τόσο των υλικών όσο και των εργασιών μας.