Η Intelecta παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θεμελιακής γείωσης που είναι πλέον απαραίτητη για όλα τα νεοαναγειρόμενα κτίσματα.

Ο σχεδιασμός,η επιλογή των υλικών καθώς και η εγκατάσταση της θεμελιακής γείωσης πραγματοποιούνται βάσει όλων των διεθνών προτύπων διασφαλίζοντας έτσι τόσο την ποιότητα όσο και την αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης.