Συστήματα ασφαλείας

Συστήματα συναγερμών

 • ​Μελέτη του χώρου σας χωρίς χρέωση
 • Ανάλυση των αναγκών της ιδιοκτησίας
 • Ολοκληρωμένη εγκατάσταση Επώνυμων Συστημάτων Συναγερμού από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
 • Πλήρη τεχνική υποστήριξη και ΜΕΤΑ από την εγκατάσταση του Συστήματος Συναγερμού

* Η μελέτη και η εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς που διαθέτουν ειδική άδεια πιστοποιημένου Τεχνικού από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 • Όπλιση/Αφόπλιση μέσω Smartphone
 • Έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών
 • Άμεση ενημέρωση σε περίπτωση παραβίασης
 • Διάρρηξη
 • Ληστεία
 • Προσωπική απειλή
 • Ιατρική ανάγκη
 • Πυρκαγιά
 • Διαρροή γκαζιού
 • Διαρροή νερού
 • Ειδοποίηση διακοπής ρεύματος

*ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ.

Κάμερες - Συστήματα παρακολούθησης

Τα Συστήματα Παρακολούθησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση ενός Συστήματος Ασφαλείας.

Η ανάγκη για προστασία και διαρκή επίβλεψη οποιουδήποτε χώρου έχει καταστήσει στις μέρες μας τα Συστήματα Ασφαλείας και Καταγραφής απαραίτητα.

Η Intelecta σας δίνει τη δυνατότητα να βρίσκεστε στον χώρο σας ακόμη και όταν δεν είστε εκεί, εξοπλίζοντας με Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV) οικίες, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους, μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης κ.α

​Με δυνατότητα τοπικής ή απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης δεδομένων, εικόνας και ήχου με αυτόματη ψηφιακή καταγραφή συμβάντων σε αρχεία ηλεκτρονικής μορφής, οι σύγχρονες τεχνολογίες στο CCTV απογειώνουν τα Συστήματα Παρακολούθησης και σας παρέχουν κορυφαίες λύσεις για κάθε σας ανάγκη.

Η χρήση προϊόντων και υλικών κορυφαίας τεχνολογίας και ποιότητας στις εργασίες που αναλαμβάνουμε, εξασφαλίζει όχι μόνο την αρτιότητα του αποτελέσματος των εργασιών μας αλλά κια την διάρκειά τους στο πέρασμα του χρόνου.

Κατανοώντας πλήρως ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ άπειλείται η ασφάλεια ενός προσωπικού ή επαγγελματικού χώρου λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας, καθώς και τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν η εταιρεία μας προσφέρει πακέτα εγκατάστασης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε ανταγωνιστικές και οικονομικές τιμές, προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα.

Έλεγχος ωραρίου επιχείρησης

Πυρανίχνευση

Η Πυρανίχνευση απότελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες ασφάλειας, τόσο σε μια οικία όσο και σε μια επιχείρηση. Η Πυρανίχνευση προλαμβάνει. Λειτουργεί, δηλαδή, προληπτικά και ειδοποιεί έγκαιρα σε περίπτωση ανίχνευσης φωτιάς, καπνού ή κάποιου άλλου αερίου.

Μετά από ενδελεχή μελέτη της εγκατάστασης και του χώρου που επιθυμείτε να προστατεύσετε, οι τεχνικοί μας σας προτείνουν τους κατάλληλους ανιχνευτές και δίνεται ιδιαίτερη βάση στην ποιότητα καθώς και στην αξιοπιστία των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση.

Η πλήρης εγκατάσταση περιλαμβάνει την απαραίτητη για το σύστημα καλωδίωση, τοποθέτηση του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης και των ανιχνευτών καθώς και εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας.

Με το τέλος της εγκατάστασης γίνονται από τους τεχνικούς οι απαραίτητες δοκιμές, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η σωστή και αδιάκοπη λειτουργία του συστήματος. Επιπλέον, οι τεχνικοί μας σας προσφέρουν μια βασική εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορείτε οι ίδιοι να χειρίζεστε ορθά και να συντηρείτε το Σύστημα Πυρανίχνευσης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η εταιρία μας σχεδιάζει και εγκαθιστά Συστήματα Πυρανίχνευσης που έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων έτσι ώστε να έχετε άμεση ενημέρωση και προστασία 24 ώρες το 24ωρο.

Κέντρο λήψης σημάτων

Το βασικότερο βήμα για την ορθή προστασία και θωράκιση του χώρου και της περιουσίας σας είναι η πρόληψη. Για τον λόγο αυτό, σε μια εποχή που η εγκληματικότητα διαρκώς αυξάνεται, η εξυπηρέτηση και οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Λήψεως Σημάτων είναι αναντικατάστατες. Η εταιρεία μας, σας προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος συναγερμού σας με 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων για να έχετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα.

H ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Το κέντρο λήψης σας προστετεύει όλο το 24ωρο από:

• Διάρρηξη 

• Παραβίαση συστήματος (μονάδας / σειρήνας)

• Ιατρική ανάγκη

• Προσωπική απειλή

• Aφόπλιση υπό απειλή

• Ληστεία από ειδική συσκευή (μπουτόν πανικού)

• Φωτιά

• Ανίχνευση αύξησης / πτώσης θερμοκρασίας,επιπέδων υγρασίας ή πίεσης, διαρροής νερού ή γκαζιού κ.α.

• Πτώση μπαταρίας

• Διακοπή ρεύματος στο χώρο

• Παράκαμψη ζώνης

• Μπλοκάρισμα πληκτρολογίου 

 Η σύνδεση του συστήματος σας με τον κεντρικό σταθμό λήψεων σημάτων γίνεται με τους παρακάτω  τρόπους:

  -Σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής

  -Σύνδεση μέσω συσκευής GPRS

  -Σύνδεση μέσω συσκευής GSM