Παραμετροποίηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον προγραμματισμό δικτύων υπολογιστών που περιλαμβάνει λειτουργίες όπως: η ρύθμιση των δικαιωμάτων των χρηστών, ο ορισμός κοινόχρηστων εκτυπώσεων κ.α.