ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην INTELECTA λαμβάνουμε υπ’όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας και μετά από ενδελεχή μελέτη και συνεργασία με την ιδιοκτησία σας προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις.

Τα καταστήματα λιανικής στις μέρες μας έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωπα με την απειλή μικροκλοπών αλλά πολλές φορές και με ένοπλες ληστείες.

Έτσι η ολοκληρωμένη και καθολική προστασία ενός καταστήματος λιανικής καθίσταται απαραίτητη.

Σε αυτό συνηγορούν και οι εξής παράγοντες:

  • Το διευρυμένο ωράριο ειδικά σε περιόδους εορτών και εκπτώσεων
  • Η ύπαρξη μεγάλου αποθέματος των προϊόντων εντός του καταστήματος 
  • Η πολυκοσμία σε ώρες αιχμής μέσα στην μέρα
  • Η ευκολία ως προς την προσβασιμότητα που έχουν οι επίδοξοι ληστές σε τέτοιου είδους καταστήματα

Εξασφαλίστε την προστασία της επιχείρησης σας μέσω της τοποθέτησης ενός εγκεκριμένου, επώνυμου Συστήματος Συναγερμού σε συνδυασμό με Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (CCTV) για να έχετε πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.

Η εταιρία μας σας προσφέρει και υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης τόσο του Συναγερμού όσο και του Συστήματος Παρακολούθησης, για να έχετε την ασφάλεια και τον έλεγχο της επιχείρησής σας στα χέρια σας ανά πάσα στιγμή. 

Δείτε αναλυτικά πληροφορίες για τα Συστήματα Συναγερμού ,τα Συστήματα Παρακολούθησης και την Απομακρυσμένη Διαχείριση των Συστημάτων Ασφαλείας που σας παρέχει η εταιρία μας.