Λύσεις

Ηλεκτρομηχανολογική / Ηλεκτρονική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης διαβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας

Ηλεκτρομηχανολογική / Ηλεκτρονική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης διαβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας

Πλήρης Ηλεκτρομηχανολογική / Ηλεκτρονική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης διαβάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

VERSA CONTROL της SATEL

VERSA CONTROL της SATEL

Η εφαρμογή Versa Control επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο του Συστήματος Συναγερμού, βάσει του πίνακα ελέγχου Versa.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η INTELECTA σας προτείνει Συστήματα Ανίχνευσης Πλημμύρας (Leak-Flood Detector System) τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν και να δουλεύουν σε συνδυασμό με το Σύστημα Συναγερμού σας, εξασφαλίζοντας έτσι διπλή προσρασία στον χώρο σας.

Stay Tuned!

Subscribe to our weekly newsletter for news & promotions.

Support

Mon-Fri: 8:00 – 16:00

Services

Blog - News

Company

Image

Η εταιρεία INTELECTA δραστηριοποιείται στον χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων ασφαλείας στοχεύοντας πάντα στην παροχή ολοκληρωμένων και σύγχρονων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις προσδοκίες του εκάστοτε πελάτη.

Στόχος μας η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ασφαλείας, υψηλής ποιότητας στον ελάχιστο χρόνο.