Η Intelecta αναλαμβάνει με ευθύνη και συνέπεια την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και σας παρέχει υψηλής ποιότητας μελέτη,εγκατάσταση αλλά και υλικά.

Στόχος μας είναι η παροχή του καλύτερου και πλέον σύγχρονου εξοπλισμού σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή.

Τα υψηλών προδιαγραφών υλικά που χρησιμοποιούμε εγγυώνται τόσο την ποιότητα της εργασίας, όσο και την πολυετή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.