Εγκατάσταση Αντικεραυνικών και Αλεξικέραυνων από την Intelecta.