Ποιός είναι ο βασικός εξοπλισμός ενός συστήματος συναγερμού;

Ο πιο βασικός εξοπλισμός ενός συστήματος συναγερμού αποτελείται από έναν ή περισσότερους αισθητήρες ανίχνευσης εισβολέων και μια συσκευή ειδοποίησης που υποδεικνύει την εισβολή (πληκτρολόγιο). Οι αισθητήρες μπορούν να τοποθετηθούν στην περίμετρο της προστατευόμενης περιοχής, εντός αυτής ή και των δύο.