Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους (γεννήτριας) πάντα με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού ή προσωπικού σας χώρου.

Μια γεννήτρια μπορεί να δουλέψει αυτοματοποιημένα (με πίνακα εναλλαγής) ή χειροκίνητα.