Συστήματα συναγερμών

 • ​Μελέτη του χώρου σας χωρίς χρέωση
 • Ανάλυση των αναγκών της ιδιοκτησίας
 • Ολοκληρωμένη εγκατάσταση Επώνυμων Συστημάτων Συναγερμού από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
 • Πλήρη τεχνική υποστήριξη και ΜΕΤΑ από την εγκατάσταση του Συστήματος Συναγερμού

* Η μελέτη και η εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς που διαθέτουν ειδική άδεια πιστοποιημένου Τεχνικού από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
 • Όπλιση/Αφόπλιση μέσω Smartphone
 • Έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών
 • Άμεση ενημέρωση σε περίπτωση παραβίασης
 • Διάρρηξη
 • Ληστεία
 • Προσωπική απειλή
 • Ιατρική ανάγκη
 • Πυρκαγιά
 • Διαρροή γκαζιού
 • Διαρροή νερού
 • Ειδοποίηση διακοπής ρεύματος

*ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 24ΩΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ.